CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Xử lý nước thải
BỂ PHẢN ỨNG KẾT HỢP LẮNG LAMEN VÀ BỂ LỌC TỰ RỬA

Cụm bể phản ứng cơ khí, lắng lamen hoạt động theo nguyên tắc kết hợp, bổ sung thêm hóa chất để tăng khả năng kết hợp các hạt cặn trong nước tạo thành các bông cặn lớn hơn tạo trọng lực cho việc lắng cặn nhanh chóng và việc thay đổi động năng chuyển động của cửa dòng nước tạo thế năng lớn cho các hạt cặn dễ dàng trong quá trình lắng

BỂ PHẢN ỨNG KẾT HỢP LẮNG LAMEN TUẦN HOÀN CẶN VÀ BỂ LỌC TỰ RỬA

Nước thô có áp lực được cấp vào bể theo chiều từ trên xuống, tại ngăn phản ứng được tiếp xúc với hóa chất hình thành các bông cặn và được lắng xuống trong bể lắng lamen với tấm lắng lamen kiểu đan chéo (công nghệ Mỹ), cặn được tuần hoàn cưỡng bức để tăng khả năng làm sạch, hàm lượng cặn sau bể lắng < 5NTU và được làm sạch bằng bể lọc không van tự rửa

TẤM LẮNG LAMEN HAI CHIỀU

Nước phân phối vào bể lắng theo chiều từ dưới lên, khi đi qua khối tấm lắng lamen, các cặn bẩn lơ lửng (bông cặn) sẽ bị lắng lại trên bề mặt trong các ống nghiêng của tấm lắng, trượt xuống theo chiều ngược lại và được gom lại trong vùng tập trung và chứa cặn. Ống lắng có dạng nghiêng hai chiều ngược nhau làm tăng hiệu quả lắng cặn do dòng nước đi lên bị chia cắt theo hai hướng làm giảm thế năng của hạt cặn, tăng khả năng lắng cặn, tăng hệ số sử dụng dung tích và giảm được thời gian lắng.

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM

Tình trạng ô nhiễm môi trường nước đang xảy ra nghiêm trọng trong nuôi trồng thủy sản do phần lớn các chất hữu cơ dư thừa từ thức ăn, phân và các rác thải khác đọng lại dưới đáy ao nuôi. Nồng độ amoni, BOD tăng theo thời gian do chất thải của tôm, lượng thức ăn dư thừa gây ra. Ngoài ra hàng ngày các hộ ao nuôi tôm phải thay thế và bổ sung 10-15% lượng nước ao nuôi, chính vì thế sẽ làm thay đổi môi trường sống của tôm, làm tôm chậm phát triển làm ảnh hưởng đến năng suất nuôi tôm.

TỔ HỢP DÂY CHUYỀN XỬ LÝ NƯỚC THẢI RỈ RÁC CHI PHÍ THẤP

Công ty cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam (VINSE) đã nghiên cứu và phát triển thành công dây chuyền công nghệ xử lý nước thải rỉ rác hợp lý, hiệu quả và chi phí vận hành thấp (<40.000 đồng/m3 )