CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH

Nội dung:

* Phân tích hiện trạng hoạt động của đơn vị quản lý, vận hành (nếu có);

* Thu thập số liệu, định mức, đơn giá để tính toán các chi phí dự kiến khi dự án đi vào vận hành;

* Tính toán giá thành sản xuất sản phẩm/dịch vụ;

*  Phân tích các nguồn thu khi có dự án;

*  Đề xuất lộ trình tăng giá/phí tùy theo tính chất dự án để đảm bảo (i) tính hiệu quả về mặt tài chính hoặc (ii) tính bền vững về mặt tài chính, theo đó đơn vị quản lý, vận hành có đủ ngân sách để vận hành, bảo dưỡng các công trình dự án ổn định và bền vững, đồng thời đơn giá sản phẩm/dịch vụ nằm trong khả năng chi trả của người dân hưởng lợi.

 

Đơn giá:

 

 

Giai đoạn

Chi phí tham khảo

(Triệu đồng)

Đề xuất dự án

10 – 15

Báo nghiên cứu tiền khả thi/ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

40 – 60

Báo cáo nghiên cứu khả thi

150 – 300

 

 

 

Có thể bạn quan tâm