CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
XỬ LÝ AMONI

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Bể lọc sinh học xử lý amoni ứng dụng công nghệ màng vi sinh chuyển động (MBBR) với vật liệu mang vi sinh.

Nước nhiễm amoni được dẫn vào ngăn sục khí bằng thiết bị sục khí chìm đa tia. Sau đó nước được dẫn sang ngăn lọc. Nước được phân phối đều từ dưới qua lớp vật liệu lọc. Sau lọc, các chỉ số về hàm lượng amoni, độ đục đạt đến giá trị tiêu chuẩn cho phép.

VẬT LIỆU MANG VI SINH

DHY-01 do Vinse sản xuất được chế tạo bằng  polyurethane có độ rỗng xốp cao và diện tích bề mặt lớn (6000-8000 m2/m3). Các quá trình yếm khí, thiếu khí và hiếu khí được thực hiện đồng thời với sự hỗ trợ của vật liệu mang vi sinh chuyển động xử lý triệt để amoni thông qua quá trình Nitrat hóa và khử Nitrat

ƯU ĐIỂM

So với công nghệ truyền thống, hiệu quả xử lý cao gấp 3 lần, thời gian xử lý giảm 0,5 lần, và lượng bùn phát sinh giảm 20%; không phát sinh mùi.

Giảm chi phí điện năng và nhân công vận hành.

Diện tích xây dựng nhỏ, linh hoạt khi cần di chuyển vị trí, thời gian thi công nhanh.

PHẠM VI  ỨNG DỤNG

Nước sau lắng lọc nhiễm amoni, chất hữu cơ với hàm lượng BOD ≤ 200 mg/l và amoni ≤ 20 mg/l

Áp dụng rộng rãi cho cấp nước các khu công nghiệp, khu đô thị, các thành phố, thị xã, khu dân cư..

BẢNG THÔNG SỐ CƠ BẢN

Thông số kỹ thuật

DHK

V9.200

DHK

V9.300

DHK

V9.400

DHK

V9.500

DHK

V9.600

DHK

V9.700

DHK

V9.800

DHK

V9.900

DHK

V9.1000

Công suất (m3/ngđ)

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

D (m)

2

2.4

2.8

3.1

3.4

3.7

3.9

4.2

4.4

H (m)

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

4.6

Có thể bạn quan tâm