CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

- Khảo sát xây dựng

- Lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Tư vấn khảo sát và lập văn kiện dự án

Dự án: Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu - ODA AFD

Tổng mứ đầu tư: 458 tỷ đồng

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Hà Tĩnh

Thời gian thực hiện (số tháng): 03 tháng

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Thạch Hà

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ:Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):  797.103.000 đồng

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 22/10/2015

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 22/01/2016

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có):  Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Đông Dương (DDC), Viện khoa học thủy lợi Việt Nam (VAWR), Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đại Việt (DAIVIET)

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

  • Trưởng đoàn tư vấn: Lê Anh Tuấn

·Mô tả tóm tắt dự án

Hợp phần 1: Cải tạo, Nâng cấp hệ thống tưới, tiêu và chống xói lở

Cải tạo các tuyến thoát lũ chính:

Tuyến chính: Dài 7,2km, bắt đầu từ máng Sơn Lộc (xã Thạch Ngọc) – cống Vọoc Sim (Thạch Long), đề xuất nạo vét, Kè Cứng 2 bên theo mặt cắt hình thang, chiều rộng trung bình từ 80m đến 120m. Độ sâu trung bình từ 2,8m đến 3,0m; Ngoài ra để quản lý, đi lại dọc tuyến Vách Nam này, đề xuất xây dựng đường Bê tông rộng B=5m bên bờ Hữu.

Tuyến Nhánh số 1: Dài 8,1km, bắt đầu từ đập Mươi (Thạch Ngọc) – Máng Sơn Lộc, đề xuất nạo vét, gia cố những đoạn xung yếu theo mặt cắt hình thang, chiều rộng trung bình từ 20m đến 40m. Độ sâu trung bình từ 2,2m đến 2,5m.

Tuyến Nhánh số 2: Dài 3,0km, bắt đầu từ Thạch Vĩnh –Vách Nam (tại xã Thạch Thanh), đề xuất nạo vét, gia cố những đoạn xung yếu theo mặt cắt hình thang, chiều rộng trung bình từ 20m đến 30m. Độ sâu trung bình từ 2,2m đến 2,5m.

Công trình trên tuyến:

Xây mới: 01 trạm bơm tại xã Thạch Thanh, phục vụ tưới cho 70-75ha;

Nâng cấp: 20 trạm bơm đã xuống cấp;

Cầu qua kênh tiêu:                                 04 cái;

Cầu qua đường trên bờ kênh tiêu:         03 cái;

Cống tiêu vào kênh Vách Nam:              05 cái;

Cống điều tiết trên kênh:                         01 cái;

Tràn trên kênh:  01 cái.

Hợp phần 2: Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực

·Mô tả cụ thể các dịch vụ được giao thực hiện:

  • Khảo sát xây dựng
  • Lập báo cáo nghiên cứu khả thi