CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hệ thống cấp nước áp lực cao (920m lên đỉnh núi Bà Đen)

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tuyến ống cấp nước lên đỉnh núi Bà Đen công suất 1200m3/ngày

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng núi Bà Đen, Tây Ninh

Tổng mức đầu tư: 42 tỷ đồng

 

 

Quốc gia: Việt Nam

Địa điểm thực hiện: Khu vực núi Bà Đen, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Thời gian thực hiện (số tháng): 08 tháng 

Ghi chú: Thời gian Thiết kế 02 tháng, Thi công 06 tháng

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sungroup

Tổng số tháng công của dự án

Địa chỉ: Khu vực núi Bà Đen, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giá trị của dịch vụ tư vấn của công ty đưa ra theo hợp đồng (US$ hoặc Euro):  

Thời gian bắt đầu (Tháng/năm): 12/2018

Thời gian kết thúc (Tháng/năm): 07/2019

Số tháng người nhân sự do công ty liên danh hoặc thầu phụ cung cấp:

Tên công ty liên doanh hoặc thầu phụ (nếu có):  

Tên nhân sự cấp cao (Giám Đốc dự án/ Điều phối viên, Trưởng nhóm) liên quan và chức năng thực hiện:

Chủ trì thiết kế: Nguyễn Việt Hưng

Mục tiêu đầu tư

-     Xây dựng hệ thống tuyến ống, trạm bơm tăng áp cấp nước lên đỉnh núi Bà Đen. công suất 1200 m3/ngđ giai đoạn 1.

-     Xây dựng bể chứa nước sạch và trạm bơm cấp nước trên đỉnh núi Bà Đen.

-     Cấp nước phục vụ thi công trụ cáp treo và công trình trên đỉnh núi.

               Nội dung đầu tư phần cấp nước

Đầu tư hệ thống cấp nước từ chân núi lên đến đỉnh núi Bà Đen Tây Ninh với chênh lệch cao độ ~ 920m, bao gồm các hạng mục chính sau:

-    Đầu tư bể chứa nước sạch V=2400 m3 và trạm bơm tăng áp dưới chân núi cột áp 170m.

-    Xây dựng 05 trạm bơm trung gian ở sườn núi với cột áp mỗi trạm 170m để đưa nước lên đỉnh núi.

-    Xây dựng bể chứa nước sạch V=500 m3 giai đoạn trước mắt cấp nước phục vụ thi công các công trình khu vực trên đỉnh núi.