CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
Chính sách đầu tư của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Việt Nam

WB có chính sách đầu tư cho Việt Nam theo hướng hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia

WB có chính sách đầu tư cho Việt Nam theo hướng hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia, bao gồm:

Giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân

Phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Thúc đẩy tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu

Cải thiện quản trị công

WB cũng ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam, bao gồm:

Cơ sở hạ tầng giao thông

Năng lượng tái tạo

Nông nghiệp

Y tế và giáo dục

Phát triển đô thị

Tình hình không có dự án ODA

Tính đến tháng 11 năm 2023, WB chưa có dự án ODA nào được ký kết với Việt Nam trong năm 2023. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do một số yếu tố sau:

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó nhu cầu sử dụng vốn ODA của Chính phủ đã giảm.

Các dự án ODA của WB thường có quy mô lớn, yêu cầu thủ tục phức tạp, do đó cần thời gian để chuẩn bị.

WB đang điều chỉnh chính sách đầu tư, ưu tiên cho các dự án có tác động lớn đến phát triển bền vững.

Cơ hội cho các địa phương trình dự án ODA tốt

Mặc dù tình hình chưa có dự án ODA, nhưng các địa phương vẫn có cơ hội trình dự án ODA tốt với WB. Để tăng cơ hội thành công, các địa phương cần lưu ý một số điểm sau:

Lựa chọn dự án phù hợp với chính sách đầu tư của WB và các mục tiêu phát triển của địa phương.

Chuẩn bị hồ sơ dự án đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu của WB.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan trung ương để triển khai dự án hiệu quả.

Dưới đây là một số dự án ODA tốt mà các địa phương có thể tham khảo:

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm.

Dự án phát triển năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án phát triển nông nghiệp bền vững.

Dự án phát triển y tế và giáo dục.

Dự án phát triển đô thị thông minh.

Việc trình dự án ODA tốt sẽ giúp các địa phương thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân