CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
 Nhìn lại một năm vừa qua
05 Feb
Nhìn lại một năm vừa qua
 ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP XANH, NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN CHO QUÁ TRÌNH TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI – BÀI TOÁN TƯỞNG ĐƠN GIẢN LẠI VÔ CÙNG KHÓ KHĂN VÀ TỐN KÉM CHO DOANH NGHIÊP
22 Jan
ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP XANH, NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN CHO QUÁ TRÌNH TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI – BÀI TOÁN TƯỞNG ĐƠN GIẢN LẠI VÔ CÙNG KHÓ KHĂN VÀ TỐN KÉM CHO DOANH NGHIÊP
 TIẾN SĨ TRỊNH XUÂN ĐỨC XUẤT SẮC ĐƯỢC VINH DANH TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2023
07 Dec
TIẾN SĨ TRỊNH XUÂN ĐỨC XUẤT SẮC ĐƯỢC VINH DANH TRONG SÁCH VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM NĂM 2023
 Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức – Một nhà khoa học tài năng
27 Nov
Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức – Một nhà khoa học tài năng
 Chính sách đầu tư của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Việt Nam
03 Nov
Chính sách đầu tư của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Việt Nam
 TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC MỚI NHẤT 2023
02 Nov
TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC MỚI NHẤT 2023
 Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ
11 Sep
Các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, chống sạt lở, tái tạo năng lượng, chuyển đổi sinh kế sẽ được thực hiện thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) và các quỹ
 VINSE VÀ HỢP TÁC ĐHQG HÀ NỘI VỀ NHỮNG DỰ ÁN ODA LỚN
16 Aug
VINSE VÀ HỢP TÁC ĐHQG HÀ NỘI VỀ NHỮNG DỰ ÁN ODA LỚN
 CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA TIẾN SỸ TRỊNH XUÂN ĐỨC VÀ THẠC SỸ LÊ ANH TUẤN
13 Jun
CỘT MỐC QUAN TRỌNG TRÊN HÀNH TRÌNH CỦA TIẾN SỸ TRỊNH XUÂN ĐỨC VÀ THẠC SỸ LÊ ANH TUẤN
 THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DVIS – GIẢI NHÌ QUỐC GIA VỀ SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
02 Jun
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DVIS – GIẢI NHÌ QUỐC GIA VỀ SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
 Công ty Dongil (Hàn Quốc) tiếp xúc với Hội Cấp thoát nước Việt Nam
15 Feb
Công ty Dongil (Hàn Quốc) tiếp xúc với Hội Cấp thoát nước Việt Nam
 Dự án xử lý nước thải của Vinse đoạt giải khoa học công nghệ 2022
02 Feb
Dự án xử lý nước thải của Vinse đoạt giải khoa học công nghệ 2022